SWSDI Tournament
Varsity Policy Debate Bracket


Home | Entries | Prelims | Elim Bracket

1 Patwardhan - Gupta      
  
  1 Patwardhan - Gupta
  
BYE  
    1 Patwardhan - Gupta
   
3 Hegyi - Singer    
   
  3 Hegyi - Singer  
     
18 Sevak - Willis    
      1 Patwardhan - Gupta
    
14 Pettigrew - IV    
   
  18 Krithivas - Seo  
   
18 Krithivas - Seo    
   
    8 Showers - Mehta
8 Showers - Mehta    
  
  8 Showers - Mehta
  
BYE


Home | Entries | Prelims | Elim Bracket