Eldorado 2017
Humorous Interp Prelim Standings


Home | Entries | Prelims | Prelim Standings

Entry NameRound 1Round 2Round 3 Total Ranks
Steffen Kai Gabriel Ortiz11110
Caleb Schultz22115
Matthew Pecasting33223


Home | Entries | Prelims | Prelim Standings